Bodemsanering is het proces om een stuk grond vrij van bodemverontreiniging te maken. Hiervoor bestaan diverse methoden en technieken. De keuze en uitvoering hangen onder andere af van de plaats, de aard en de ernst van de vervuiling en van de functie van de bodem (wonen, industrie, landbouw...). Ook de prijs speelt een niet onbelangrijke rol bij de keuze van een saneringstechniek.

De verschillende technieken kunnen in drie groepen ondergebracht worden:

  • in situ - sanering zonder grondverzet, de verontreiniging wordt ter plaatse verwijderd
  • on site - verontreinigde grond wordt afgegraven en ter plaatse gereinigd en teruggestort
  • ex situ - verontreinigde grond wordt afgegraven en afgevoerd voor behandeling en/of verwerking elders