We plaatsen verharding in betonstraatstenen, asfalt of beton. Dit zowel op gebonden als ongebonden funderingen.

  • gebonden fundering: zand-cementstabilisatie
  • ongebonden fundering: steenslag, geboken beton, ...