Waterzuivering bestaat uit 2 systemen:
  • IBA: Individuele Behandeling Afvalwater
  • KWZI: Kleinschalige Waterzuiveringsinstallatie
Beide systemen hebben dezelfde functionaliteit (zuiveren van afvalwater) maar verschillen in verwerkings capaciteit.

De capaciteit van een waterzuiveringsinstallatie wordt uitgedrukt in I.E. (inwonersequivalenten).
Eén I.E. komt overeen met 150 liter huishoudelijk afvalwater per dag: toiletwater, poetswater, sanitair water afkomstig van keuken en badkamer.
De grootte en het type van uw installatie wordt bepaald door de hoeveelheid huishoudelijk afvalwater en dus door het aantal gebruikers of inwoners.
Afhankelijk van de IE (inwonersequivalent) kan de klant beslissen om een IBA of KWZI te plaatsen.